1 Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
  • Lĩnh vực :
  • Tiêu đề : DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ TRUY XUẤT NGUỒN GỐC GỖ?
  • Câu hỏi :

    Kính gửi: Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam

    Chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu gỗ dán sang Hoa Kỳ từ năm 2018. Những năm gần đây, xuất khẩu sang thị trường này gặp khó khăn do Chính phủ Hoa kỳ đã khởi xướng điều tra gỗ dán cứng. Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia khác như châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, các thị trường này yêu cầu các quy định chặt chẽ về truy xuất nguồn gốc gỗ. Chúng tôi đề nghị VIFOREST hướng dẫn cho DN phương pháp quản lý và truy xuất nguồn gốc lâm sản để giảm thiểu rủi ro gỗ bất hợp pháp và đáp ứng các yêu cầu của các thị trường này.

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời