50 Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
  • Lĩnh vực :
  • Tiêu đề : Giảm thiểu rủi ro gỗ nhập khẩu từ Ghi-nê Xích đạo
  • Câu hỏi :

    Kính gửi doanh nghiệp,

    Công ty chúng tôi nhập khẩu gỗ gõ đỏ có tên khoa học là Afzelia xylocarpa từ Ghi-nê Xích đạo. Chúng tôi được biết đây là quốc gìa thuộc vùng địa lý không tích cực nên để giảm thiểu rủi ro, doanh nghiệp chúng tôi phải làm gì?

    Trân trọng cảm ơn.

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời