17 Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
  • Lĩnh vực :
  • Tiêu đề : HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP TIỀN CÔNG ƯỚC CITES?
  • Câu hỏi :

    Kính gửi: Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam

    Doanh nghiệp chúng tôi nhập khẩu loài thuộc Phụ lục CTIES (Công ty Thành Thịnh). Chúng tôi đang trong quá trình ký hợp đồng và các thủ tục nhập khẩu gỗ từ Ghana thì được biết thông tin một số loài thương mại chính của DN đã được Ban thư ký bỏ phiếu thông qua bổ sung vào phụ lục II của CITES. Các loài thực vật mới sẽ có hiệu lực trong thời gian 90 ngày kể từ ngày cuộc họp. Trong thời gian này, các lô hàng gỗ nhập khẩu về VN có được hưởng cơ chế tiền công ước không? xin hướng dẫn về thủ tục xin giấy phép tiền công ước.

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời