4 Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
  • Lĩnh vực :
  • Tiêu đề : LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT MỘT QUỐC GIA SẼ BẢO LƯU VIỆC THỰC HIỆN THÔNG BÁO CỦA BAN THƯ KÝ?
  • Câu hỏi :

    Kính gửi: Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam

    Chúng tôi là doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp gỗ từ Ghana. Được biết CITES đã thông báo việc sửa đổi bổ sung một số loài vào danh mục CITES. Nhà cung ứng bản địa cho chúng tôi biết là Ghana đang xem xét bảo lưu chưa thực hiện thông báo. Tuy nhiên, đến nay DN vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào từ các cơ quan chức năng. Làm thế nào để biết một quốc gia sẽ bảo lưu việc thực hiện thông báo của Ban thư ký.

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời