30 Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
  • Lĩnh vực :
  • Tiêu đề : Loại gỗ nhập khẩu rủi ro và quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực
  • Câu hỏi :

    Kính gửi Hiệp hội Gỗ và Lâm sản VIệt Nam,

    Làm thế nào để biết loại gỗ nhập khẩu thuộc loại rủi ro? có thể tra cứu danh sách loại gỗ rủi ro và quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực ở đâu?

    Trân trọng cảm ơn.

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời