18 Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
  • Lĩnh vực :
  • Tiêu đề : Sửa đổi, bổ sung loài thực vật vào các phụ lục của CITES
  • Câu hỏi :

    Kính gửi VIFOREST,

    Chúng tôi là DN nhập khẩu gỗ gõ từ Cameroon. Chúng tôi được biết có nhiều loài thực vật đã được Ban thư ký Công ước CITES quyết định đưa vào Phụ lục II nhưng đến thời điểm này, tuy cuộc họp Ban thư ký đã kết thúc nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo và hướng dẫn từ các cơ quan chức năng về việc sửa đổi, bổ sung danh mục loài mới và thủ tục nhập khẩu các loài này. Chúng tôi rất hoang mang vì các hợp đồng đã được ký và giao dịch đã diễn ra trước ngày các bên đề xuất bổ sung. Nay xin VIFOREST cung cấp cho chúng tôi danh sách chi tiết loài và làm thế nào để giảm thiểu rủi ro khi chúng tôi vẫn tiếp tục nhập khẩu loài này.

    Trân trọng cảm ơn,

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời