26 Lượt xem

Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ
 • Lĩnh vực :
 • Tiêu đề : Thông báo ngưng cấp phép CITES đối với gỗ Cocobolo (Dalbergia retusa) kể từ 1/12/2022
 • Câu hỏi :

  Kính gửi DN,

  Ban thư ký CITES thông báo ngưng cấp phép CITES vì mục đích thương mại đối với loại gỗ Cocobolo (Dalbergia retusa) kể từ 1/12/2022.

  DN có thể xem thông báo tại: 61-E-Notif-2023-057

  VP Hiệp hội gỗ & LSVN kính báo!

Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời